ЛекцияСеминар, Мастер-класс, Показ, ЭкскурсияЦикл событийФестиваль, конференция, форумКурсМагистратура, MBA, ТренингГрантРезиденции, стажировки, конкурсыPromoПродвижение анонса
Header-search-clear
Лекция, 26 ноября 2010, 17:00

Abjektets særlige dimension

Бесплатно
Описание встречи

Studieafdeling 6, Arkitektur, Rum og Form, afholder igen i år en offentlig forelæsningsrække under titlen Fredagsseminar 2010 — 2011.

Fredag d. 26. november 2010 er overskriften: “Julia Kristeva — om abjektets særlige dimension” og forelæser er Anders Michelsen. Som sædvanligt er Arkitektskolen ikke så meddelsom hvad angår forelæsningens dybere indhold, men titlen antyder et spændende arrangement:

Lidt om Julia Kristeva

Julia Kristeva er elev af Roland Barthes og er lingvist, psykoanalytiker og en del af strukturalismens netværk i Paris. Om Kristeva har Barthes sagt: “Kristeva changes the order of things: she always destroys the latest preconception, the one we thought we could be comforted by, the one of which we could be proud: what she desplaces is the already-said, that is to say , the insistence of the signified: what she suvbverts is the authority of monologic science and of filiation” (La Quinzaine Litteraire 19).

Lidt om abjektet

Abjektet er hverken subjekt eller objekt, selv om det har én af objektets egenskaber: at være modsætningen til jeg, eller Objekt a (Objekt a: Et delobjekt, som subjektet kan forestille sig tilhører det, men som samtidig er adskilt fra det…f.eks. moderbrystet…den rest som subjektet mister ved at blive til. Rasmussen, René (1994). Abjektet er snarere et faldent objekt, noget radikalt fortrængt, der trækker jeget mod et punkt, hvor meningen bryder sammen. Jeget har sammen med overjeget jaget abjektet bort / udenfor, ud i det heterogene, hvorfra det stadig udfordrer det begær, der ikke vil kendes ved det. Abjektet ligger som en tyngde af ikke-mening, absolut ikke intetsigende og beliggende på grænsen til ikke-eksistens og halucination, men med en virkelighed som, hvis man erkender den, tilintetgør én. Abjektet fungerer som subjektets forsvarsværker og lægger grunden til kulturen.

Læs mere om Julia Kristeva og abjektet her.

Tilmelding er ikke nødvendig, og forelæsningen er åben for alle.

Посетили
Показать Всех
Смотрите также

Комментарии

Комментировать
Close