Лекция, 4 февраля 2011, 11:00

Byen er maskinen: Sociologiske og arkitektoniske perspektiver på byens rum, materialitet og socialitet

Бесплатно
Описание встречи

Vi lever i ’rummets epoke’ påpegede Foucault for over fyrre år siden. Imidlertid er det først in-denfor de seneste år, at sociologien for alvor har fattet interesse for rummet. By- og rumsociologien er i vækst, hvilket må ses som resultat af, at verden og livet som aldrig før er urbaniseret: For første gang i historien lever over halvdelen af verdens befolkning i byer.

Denne urbanisering stiller krav til sociologiens teoretiske fantasi. Det er konferencens tese, at det er frugtbart at tænke hinsides sprogets hegemoni: By- og rumsociologien skal ikke fokusere på diskursernes konstruktioner men derimod på, hvordan byens rumligt-materielle konstruktioner — arkitekturen, gaden, tingen — gør noget ved livet, sproget og socialiteten i byen.

Det analytiske blik må forskydes til, hvordan rummets atmosfærer og stemthed virker opstem-mende, afstemmende eller ligefrem bestemmende for byens hverdagsliv; og til, hvordan gaden, passagen og parken med sin materialitet, zoner og arkitektur centrifugerer, sammenfiltrer og segregerer byrummets flow af kroppe, mobiliteter og sensibiliteter.

Med andre ord: Rummet er ikke den urbane socialitets passive baggrundstæppe. Rummet er maskinen — bylivets maskinrum — der, som foreslået af blandt andre Nigel Thrift, Bill Hillier og Gilles Deleuze, er tæt koblet til og griber aktivt ind i byens liv. Konferencen er tænkt som en invitation ind i byens maskin-rum, hvis rummelige, materielle og sociale komponenter vil blive belyst og diskuteret på baggrund oplæg fra sociologer, arkitekter og litterater.

Se endvidere arrangementets facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=154860144565671

Посетили
Показать Всех
Смотрите также