Мастер-класс, 10 февраля 2011, 15:00

Uenighed og legimitet: værdimæssige og faktuelle spørgsmål.

Бесплатно
Описание встречи

Værdirelaterede spørgsmål og religiøs overbevisning er blevet debatteret i politisk filosofi i årtier, hvor bl.a. Rawls, Barry og mange andre har bidraget med deres input. Fokus i disse diskussioner har været et forsøg på at identificere de forhold, hvor beslutninger om kontroversiel moral og politiske spørgsmål synes legitime. Trods deres åbenlyse ligheder og relevans for hinanden, har de to diskussioner udviklet sig uafhængigt af hinanden.

Workshoppen har til formål at undersøge sammenhængen mellem de to filosofiske problemstillinger med spørgsmål såsom; er opfattelsen af fornuftig uenighed i politisk filosofi afhængig af de epistemologiske antagelser, der er blevet afsløret i den epistemologiske debat om uenighed.

Fornuftig uenighed i politisk filosofi vedrører almindeligvis værdimæssige spørgsmål. Men vi er øjensynligt uenige om vigtige politiske fakta som eksempelvis dem, der præger den globale opvarmningsdebat.

Bliver meninger om fornuftig uenighed overført til faktuelle spørgsmål?

Nogle politiske eller demokratiske beslutninger forpligter alle i et samfund, men afhænger kontroversielle beslutninger af dem, der bliver påvirkede? Og hvornår har disse beslutninger deres berettigelse?

Program

Torsdag d. 10.02.2011

13.00 — 14.15: Karin Jonch-Clausen: Social Epistemic Liberalism og Non-Scientific Belief

14.15 — 15.30: Simon May: Secular Justification og Religious Disagreement

Fredag 11.02.2011

09.15 — 09.30: Te og kaffe

09.30 — 10.45: John Horton: Reasonable Disagreement

10.45 — 12.15: Nikolaj J. L.L. Pedersen og Lars Binderup: Barry vs. Rawls: Two Epistemological Paths to State-Neutrality

12.15 — 13.15: Frokost

13.15 — 14.30: Klemens Kappel: Factual Disagreement og Political Legitimacy

14.30 — 15.45: Kristoffer Ahlstrom: Why Deliberative Democracy (Still) is Untenable

Tilmelding

Alle er velkomne og tilmeldingen er gratis. Workshoppen foregår på engelsk.

Skulle du have lyst til at spise frokost sammen med os, kontakt da Klemens Kappel (kappel@hum.ku.dk).

Посетили
Показать Всех
Смотрите также