Лекция, 14 февраля 2012, 18:15

Eksperimenter i Samfundsvidenskaberne

Бесплатно
Описание встречи

Eksperimenter spiller en stor rolle i naturvidenskaberne som middel til at skaffe os viden om processer, fænomener og genstandes opførsel, men kan man lave eksperimenter inden for samfundsvidenskaberne, og hvis svaret er ja, hvordan må disse eksperimenter så udformes?

Med foredragsholderens egne ord: "Svaret bør opdeles i to delsvar. 1) Er det principielt muligt at lave eksperimenter inden for samfundsvidenskaberne? 2) hvis ja, er det så praktisk muligt?

Den første betingelse, som kræves opfyldt for at udføre sådanne eksperimenter, er naturligvis, at de sociale fænomener har en fysisk fremtræden, som gør, at man kan manipulere med dem. Et socialt fænomen skal vise sig som en klart afgrænset ”genstand” i rum og tid, hvis det skal være muligt at manipulere med det. I den udstrækning et social fænomen er velafgrænset i rum og tid, er det muligvis manipulerbart. Den anden betingelse er, at fænomenet kan indgå i en kausal forbindelse med forskerne, dvs. det skal kunne påvirkes materielt igennem forskernes handlinger og ændres i overensstemmelse med forskernes intentioner.

Læs mere her.

Посетили
Показать Всех
Смотрите также
Close
Нажмите на «Подписаться на новости», чтобы вступить в группу T&P
Спасибо, я уже с вами!