Лекция, 20 марта 2010, 20:00

Teori & Praksis Inviterer:

бесплатно
Описание встречи

TEORI & PRAKSIS INVITERER:

(foredragene vil foregå på engelsk.)

'Like the artist, the networked self is an aggregator of information flows,

a collection of links to others,

a switching machine.'

Yoshi Sodeoka

Den 20. marts 2010 åbner Teori & Praksis København. T&P er et nyt netværk, hvor idéudveksling foregår på tværs af miljøer og forståelsesskel. Denne aften præsenteres den første af en række foredrag med særlig fokus på inspiration og produktion, teori og praksis. Denne aften har vi bedt kunstneren Mikkel Carl om at deltage sammen med fire andre talere han selv har valgt.

19.00 Dørene åbner / dj Carl Emil

20.00 Præsentation af T&P København

20.05 Talks v. Mikkel Carl

1 Mikkel Carl

2 Gudrun Hasle

3 Anders Bojen & Kristoffer Ørum

4 Marie Kølbæk Iversen

23.00 Q&A

23.15 After party / dj Carl Emil

Dørene er åbne aftenen igennem, så længe lokalerne tillader det.

Arrangementet er gratis. Alle er velkomne.

Vi glæder os til at se jer!

For yderligere information om aftenens arrangement kontakt venligst: Rebekka Anker-Møller, tlf: 26 70 61 37 eller e-mail: rebekkaeli@gmail.com

For yderligere information om Teori og Praksis kontakt venligst Richard Trovatten, rtrovatten@gmail.com

////////////////////////////

THEORY & PRACTICE PRESENTS:

(The talks will be in english.)

The opening of T&P Copenhagen, a new platform for sharing knowledge and culture in the city, will be marked with a series of talks March 20th, 2010 . The talks will concentrate on inspiration and production, theory and practice. This evening, the artist Mikkel Carl, has been given free rein to select and invite four other speakers to participate.

19.00 Doors open / dj Carl Emil

20.00 Presentation of T&P Copenhagen

20.05 Talks

1 Mikkel Carl

2 Gudrun Hasle

3 Anders Bojen & Kristoffer Ørum

4 Marie Kølbæk Iversen

23.00 Q&A

23.15 After party / dj Carl Emil

Doors are open throughout the evening, as long as there is space.

The event is free. Everyone is welcome.

We are looking forward to see you!

For further information about the evening’s event, please contact: Rebekka Anker-Møller, (+45) 26 70 61 37 or e-mail: rebekkaeli@gmail.com

For further information regarding Theory and Practice please contact: Richard Trovatten, rtrovatten@gmail.com

Преподаватели
10ffac1ed7
Mikkel Carl
Anders Gaardboe om Mikkel Carl, EXIT 2009: http://www.kunstakademiet.dk/exit/dimittender09.php?id=20 "Det skulle være indlysende, at Mikkel Carls kunstneriske arbejder udfolder en tematik, som også hører blandt samtidskunstens væsentligste: forholdet mellem sprog og perceptuel erfaring, koncept og materialitet. Dette sker i kraft af en tværmedial praksis, som ofte bringes i kritisk-inspireret dialog med visse af bestræbelserne inden for det 20. århundredes avantgardistiske og neo-avantgardistiske bevægelser, herunder især koncept- og minimalismekunsten. Derudover finder vi hos Mikkel Carl en vedvarende interesse for ’fundne’ objekter, som bearbejdes og iscenesættes på ny med henblik på at forskyde deres oprindelige betydningsmæssige indholdsregistre. Vi aner her en vis affinitet til dadaismens ready-mades samt de surrealistiske assemblagers overraskende kombinatorik, men især hentes ressourcerne hos postmodernismens ironiske appropriationsstrategier. Mikkel Carl stiller sig dog aldrig tilfreds med blot at deponere de udstillede objekters betydning i udvekslingerne med massekulturens allerede eksisterende sociale tegn og deres respektive konnotationsfelter. Thi det er kendetegnende for hans praksis, at den er indforskrevet i en tegnteoretisk metodologi, således at kunstobjekterne opnår betydning primært i kraft af de indbyrdes erstatningsrelationer og serielle modsætninger, de tilsammen frembyder. Værkgrupperingernes indre betydningsorganisering bliver derfor en demonstration af strukturelle principper vis-a-vis objekternes specifikke egenskaber. Der appelleres således til mange typer af vidensinvesteringer, idet værkernes produktive polysemi overalt aftegner ’omvendte’ eller retroaktive spor i historien. Mikkel Carls praksis henviser altså aldrig blot til et selvrefererende betydningsunivers eller en personlig mytologisering, men også til hele den kunsthistoriske tradition, hvori den vedblivende indskriver sig. I den seneste produktion har Mikkel Carl flyttet tyngdepunktet mod værkets fænomenologiske dimensioner, bl.a. med inddragelsen af lysstof-værker. Med et insisterende nærvær markerer de sig som rumlige undersøgelser, der udvisker grænserne mellem indre og ydre. De skærende lys- og varmevirkninger påtvinger desuden betragtersubjektet en adfærdsregulerende, kropslig udsathed, ligesom lysets UV-intensitet udsteder et påbud om ikke at se; en art paradoksal blindhed, der dog modvirkes af kunstlysets figurative fremskrivninger af aflæselige tegn. Men alt dette for atter at understrege det forhold, at det sanselige objekt og det immaterielle tegn bliver sammenhørende størrelser." Interview med Mikkel Carl: http://www.glstrand.dk/exit_interview/mikkel.htm
Посетили
Показать Всех
Смотрите также