Лекция, 11 июня 2010, 15:15

Problemer forbundet med den stigende privatisering af EU’s grænsekontrol

Бесплатно
Описание встречи

Dagens program står på en problematisering af den stigende privatisering af EU’s eksternaliserede migrationskontrol.

Thomas Gammeltoft-Hansen vil diskutere, hvad den stigende privatisering betyder for aktørerne i processen — migranter, private firmaer og stater — og hvad det betyder for staters ansvar og respekten for flygtninges ret.

Derefter behandler Martin Lemberg-Pedersen de bagvedliggende diskurser fra et sikkerhedsliggørelses-perspektiv.

Tilmeld dig ved at sende en mail til cesem@hum.ku.dk.

Se mere på http://cesem.ku.dk/calendar/2010/externalizationofeubordercontrol/externalizationofeubordercontrol.pdf/

Посетили
Показать Всех
Смотрите также