ЛекцияСеминар, Мастер-класс, Показ, ЭкскурсияЦикл событийФестиваль, конференция, форумКурсМагистратура, MBA, ТренингГрантРезиденции, стажировки, конкурсыPromoПродвижение анонса
Header-search-clear
Лекция, 28 октября 2010, 21:00

Hvor du er og hvordan man ved det

75 ₽
Описание встречи

De fleste kender GPS fra bilen eller iPhonen, men GPS har mange andre anvendelsesområder, såsom navigation af skibe og missiler, men også mere specialiserede anvendelser som modellering af bevægelser i jordoverfladen og vanddampindholdet i atmosfæren.

Ved foredraget gennemgås principperne for positionering med GPS, herunder den grundlæggende matematiske model for positionsbestemmelse. Vi ser også på, hvordan positionsnøjagtigheden afhænger af solens aktivitet (solpletaktiviteten), og på nogle af de modeller der anvendes til korrektion for atmosfærens effekt på satellitsignalerne.

Den sidste del af foredraget vil handle om Galileo, det europæiske satellitsystem der er under udvikling. Der er indtil videre kun opsendt to Galileo-satellitter, men planerne for Galileo-systemet er på plads, så vi kan se på ligheder og forskelle mellem GPS og Galileo, og på de fordele der bliver ved at anvende GPS sammen med Galileo.

NB. UNF’s foredrag er gratis hvis man er medlem af foreningen. Stort set alle gymnasieelever og studerende ved DTU, ITU og det Naturvidenskabelige Fakultet ved KU kan blive medlemmer gratis. Derudover kan man købe medlemskab ved fremmøde.

Du kan læse mere om eventet og UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening) på: http://kbh.unf.dk/program.php

Посетили
Показать Всех
Смотрите также

Комментарии

Комментировать
Close